Stavba na kľúč.

Stavebné práce a dodávky sú zrealizované na základe osobných
požiadaviek našich zákazníkov. Voľbu materiálov a výber subdodávok
realizujeme vždy po konzultácii a odsúhlasení investorom. Snahou našej
spoločnosti je vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa
vytvorili priaznivé podmienky pre vzájomne výhodnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

Naša stavebná firma sa zameriava na nasledovné činnosti:

 • výstavba rodinných domov na kľúč
 • rekonštrukcia a modernizácia rodinnýcg domov a hospodárskych budov
 • výstavba administratívnych budov
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb
 • prípravné práce pre stavbu
 • búracie, výkopové a zemné práce
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • vypracovanie dokumentácie a projektu stavieb v odbore statika
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 • výroba kovových konštrukcií
 • zámočníctvo
 • upratovacie práce
 • zemné práce
 • úprava a údržba zelene

 

Stručný postup realizácie stavieb

 • Kontaktovanie s našou firmou
 • Projekcia stavby (ak nie je ešte hotový projekt)
 • Stavebné povolenie (vydáva Stavebný Úrad)
 • Odborná konzultácia projektu stavby s klientom
 • Vytvorenie cenovej ponuky
 • Stanovenie rozsahu a harmonogramu prác, termíny realizácie, záruky
 • Pred výrobná príprava výstavby a príprava staveniska
 • Výkopové práce a realizácia základov
 • Podzemné a nadzemné podlažia
 • Realizácia strechy a plotov
 • Osadenie okien a dverí
 • Montáž rozvodov a úpravy povrchov
 • Kompletné dokončenie stavby, maľovanie
 • Terénne úpravy okolia novostavby a upratovanie
 • Kolaudácia stavby
 • Výsadba okolia stavby